سردار آزمون با نمره خوب درخشید+ عکس

Posted by

آیتی: مردم از عملکرد روحانی ناراضی هستند

سردار آزمون در ارزیابی فنی عملکرد بازیکنان 2 تیم روستوف و کراسنودار نمره خوب 6.5 را به خود اختصاص داد.

آیتی: مردم از عملکرد روحانی ناراضی هستند