گردوغبار، مدارس صبح مهران را تعطیل کرد

Posted by

آیت‌الله باریک‌بین دارفانی را وداع گفت

توده گردو غبار مدارس مهران صبح مهران را تعطیل کرد.

به گزارش خبرآنلاین، در پی ورود موج گردوغبار و کاهش دید در شهرستان مرزی مهران، آموزش و پرورش در بیانیه ای مدارس نوبت صبح این شهرستان را تعطیل کرد.

آموزش پرورش مهران تصمیم در مورد تعطیلی مدارس نوبت ظهر را موکول به ساعات آینده و بهبود نیافتن وضعیت آب و هوایی کرده است.

آیت‌الله باریک‌بین دارفانی را وداع گفت