شاگردان کی‌روش در تاریخ سوم و پنجم خرداد مقابل عمان قرار می‌گیرند؟

Posted by

ابراز همدردی فیسبوکی آقای سرمربی با زلزله زدگان خراسان

هنوز فدراسیون ایران در خصوص این درخواستش پاسخی را از همتای عمانی خود دریافت نکرده است زیرا فدراسیون عمان قبل از قبول نهایی این درخواست از سوی ایران درحال بررسی شرایط خود است.

ابراز همدردی فیسبوکی آقای سرمربی با زلزله زدگان خراسان