پیشنهاد غافلگیر کننده رئال مادرید به دروازه بان منچستر

Posted by

ابوبکر البغدادی دستگیر شد؟

به نظر می رسد که رئال مادرید دست بردار دخیا نیست و هنوز می خواهد این دروازبان اسپانیایی را جذب کند.

ابوبکر البغدادی دستگیر شد؟