کره شمالی با واشنگتن وارد گفت وگو نمی‌شود

Posted by

اتفاقی عجیب و غریب در استقلال

کره شمالی می گوید تا زمانی که دولت آمریکا دست از دشمنی و سیاست های خصمانه اش علیه پیونگ یانگ بر ندارد، با واشنگتن وارد گفت وگو نمی‌شود.

اتفاقی عجیب و غریب در استقلال