تاسف برانکو برای جلالی

Posted by

اجرای برجام در دوران دولت اوباما سهل‌گیرانه بود

سرمربی پرسپولیس در خصوص اظهارات جلالی درباره موضوع بیانیه و داوری‌ها گفت: برای آنهایی که اینگونه صحبت می‌کنند، متأسفم. پیکان باخت، چون ما خوب بودیم. شکی نیست آنها تیم خوبی هستند، تلاش زیادی می‌کنند اما شکست خوردند.

اجرای برجام در دوران دولت اوباما سهل‌گیرانه بود