دوران آزمون و خطا برای وزارت آموزش و پرورش به سر آمده است

Posted by

اجرای «برون از دیده‌ها» در ارسباران

سعیدی با تاکید بر مشکلات و چالش‌های بزرگ وزارت آموزش و پرورش گفت: وزیری باید وارد این وزارتخانه شود که در کارنامه‌اش حل چالش‌ها و بحران‌های آموزش و پرورش دیده شود. دوران آزمون و خطا حداقل برای وزارت آموزش و پرورش به سر آمده و احتیاج به نیرویی است که بتواند با یک تیم کارشناسی قوی و با تجربه مشکلات را حل کند.

اجرای «برون از دیده‌ها» در ارسباران