آنکارا تصمیم شورای مجمع پارلمانی اروپا را محکوم کرد

Posted by

احتمال انصراف رئیسی یا قالیباف/ «جمنا» نامزد پوششی ندارد

وزارت خارجه ترکیه با محکوم کردن تصمیم شورای مجمع پارلمانی اروپا، این اقدام را «تصمیم ناعادلانه» توصیف و اعلام کرد که چنین مسائلی موجب تجدید نظر آنکارا در روابط با این شورا خواهد شد.

احتمال انصراف رئیسی یا قالیباف/ «جمنا» نامزد پوششی ندارد