اولین اظهارات رئیس جدید دانشگاه آزاد: استراتژی تازه برای اداره دانشگاه دارم

Posted by

احتمال انصراف رئیسی یا قالیباف/ «جمنا» نامزد پوششی ندارد

سرپرست دانشگاه آزاد گفت: مدیران دانشگاه با همان قوت و قدرت به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

سرپرست دانشگاه بیان کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی آرزوهای بسیاری برای این دانشگاه داشتند که در واقع آرزوهای نظام بود و آرزوی هر فرد دلسوزی این است که دانشگاه به اعتلای علمی و پژوهشی برسد و ما امیدواریم بتوانیم به تحقق این آرزو‌ها کمک کنیم.

احتمال انصراف رئیسی یا قالیباف/ «جمنا» نامزد پوششی ندارد