روحانی هنوز به اصلاح طلبان‌اعتماد ندارد

Posted by

احتمال بازگشت کلینزمان به بوندس لیگا

طرح یک کاندیدای اصلاح طلب به عنوان کاندیدای پوششی می‌تواند معایب بیشتری داشته باشد. هر چند که این مشکل حسن روحانی است که هنوز به اصلاح طلبان‌اعتماد ندارد.

احتمال بازگشت کلینزمان به بوندس لیگا