سهم پایتخت از واگن های جدید مترو چقدر است؟

Posted by

احتمال حضور یک مدافع خارجی در پرسپولیس

عبدالله‌پور با بیان اینکه فاصله گذر قطار به ویژه در خطوط 3 و 4 مترو کمتر از پتانسیل موجود بوده و باید با افزودن واگن های جدید به این خطوط توان مسافربری مترو را افزایش داد، تأکید کرد: مجوز تأمین 2 هزار واگن در دولت صادر شده که از این تعداد یک هزار واگن سهمیه شهر تهران است.

احتمال حضور یک مدافع خارجی در پرسپولیس