واکنش وزیر کشور به موضوع گور خواب ها

Posted by

احیای ۴۵۰
هکتار
زمین با اجرای طرح پل پردیسان

وزیر کشور گفت: مسئولیت جمع‌آوری متکدیان و گورخواب‌ها بر عهده شهرداری و وزارت رفاه است. رحمانی فضلی ادامه داد: درباره معتادان متجاهر، همکاری شهرداری و بهزیستی قابل قبول بوده است.

احیای ۴۵۰
هکتار
زمین با اجرای طرح پل پردیسان