جهانگیری نامزد پوششی یا رقیب روحانی؟ / چرخش اصلاح طلبان به سمت آقای معاون اول

Posted by

اخبار زنگنه از ادامه مذاکره با شرکت مرسک

حمایت های جسته و گریخته برخی اصلاح طلبان از جهانگیری نشان می دهد این جریان سیاسی بیش از هر جریانی نگران شکست روحانی در انتخابات است زیرا می دانند شکست روحانی شکست جریان اعتدالی و اصلاح طلبی با هم است.

اخبار زنگنه از ادامه مذاکره با شرکت مرسک