اصلاح طلبان با شعار لیبرالیزم فرهنگی موفق به جذب آراء خاکستری شدند/نسل جدید اصولگرایان باید میدان دار شوند

Posted by

اختلالات خواب نشانه اولیه بیماری پارکینسون

عضو حزب موتلفه اسلامی مهمترین چالش اصولگرایان را قشر خاکستری جامعه خواند و گفت : اصولگرایان باید به نیازهای متفرقه جامعه بیش از پیش توجه کنند و از ظرفیت های اسلام برای ایجاد مفاهمه میان اصولگرایان و این قشر از جامعه استفاده ببرد.

حمیدرضا ترقی عضو حزب موتلفه اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی الف پیرامون نتایج انتخابات 96 و بررسی علت عدم موفقیت اصولگرایان در جذب حداکثر آراء گفت: مهمترین چالش اصولگرایان با قشر خاکستری جامعه است که نه حرف اصولگرایان را میفهمند و نه چندان پایبند به اصول و مبانی انقلاب هستند و ذائقه آنها با جریان ما متفاوت است.

وی افزود: وقتی که مشارکت حداکثری در کشور رخ می دهد و این قشر وارد عرصه رقابت ها و تاثیر گذاری در انتخابات می شوند رأیشان با ذائقه اصولگرایان چندان قرابت و نزدیکی ندارد، یکی از مهترین کارهایی که برای این قشر باید انجام شود همان تحقق مردم سالاری دینی است ، به این معنی که تا مردم بلحاظ اعتقادی و دینی تقویت نشوند و پایبند به مسائل و مبانی دینی نشوند رأی آنها اثری نخواهد داشت .

ترقی با تاکید بر اینکه ما هنوز یک تعریف مشخصی برای شادی سلام در جامعه نداریم ، اصلا هیچ سازوکاری برای شادی مردم متاسفانه طراحی نکریدم اظهار داشت: بنظر می رسد که در این راستا هم به گفتمان سازی جدی و هم توجه به این نوع نیاز های مردم نیاز داریم مثلا بحث نگاه اصولگرایان به شادی در اسلام است،جشنهای ماهم با روضه همراه هست این طبیعتا منجر به جذب مردم و نسل جوان نخواهد شد بنابراین بنظرمن مهمترین کاری که اصولگرایان باید انجام بدهند تلاش برای دینمدارتر کردن مردم است و از طرفی هم برای نیازهای واقعی و صحیح مردم برنامه و راهکار مشخصی را بتوانند طراحی و ارائه کنند.

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه افزود: تمام این مسائل در اسلام هست ما در اسلام شادی سالم و مطلوب داریم ولی متاسفانه هیچ سازوکاری برای آن تا بحال اندیشیده نشده و نه آنرا از دین استخراج میکنیم و نه تبیین. اکثر علما و منبری های ما به فکر گریاندن مردم هستند اما به فکر شادی مردم نیستند. این افسردگی بالای 15 و 16 درصد در جامعه طبیعتا در رأی مردم و نوع مشارکت مردم تاثیر می گذارد و بعد هم نتیجه اش را در جشن پیروزی انتخابات می‌بینیم که چطور عقده ها خالی می شود اینها نشان میدهد که برای نیازهای مختلف جامعه که یک نمونه اش این موضوع هست فکر جدی بشود همانطوری که در متون اسلامی هم پیشبینی های لازم هم انجام شده.

وی در در پاسخ به این سوال که جناح رقیب هم در همین سیستم و فضای سیاسی فعالیت می کند چرا در جذب آراء خاکستری موفقتر ظاهر شده است گفت؟ جریان مقابل هیچ راهکاری برای این مسئله ندارد فقط از لیبرالیسم فرهنگی و آزادی محدود برای بروز این نیازها استفاده می کند اما اینکه این شادی آیا منطبق بر ارزشها و منافع مردم هست کاری ندارد . آنها هم بی برنامه هستند و فقط به کنسرت و موسیقی و تبلیغ و ترویج نمادهای این مسئله مثل آقای شجریان می چسبند که خودشان را طرفدار این نوع شادی جلوه بدهند اما عملا آنها هم کاری برای آن نکردند.
 
 اصولگرایان باید نتایج انتخابات را آسیب‌شناسی کنند
دبیرکل حزب ایران زمین گفت: کسانی که برای  انتخاباتهای قبلی برای جبهه اصولگرایی مدل طراحی می کردند بهتر است به کناری روند و عرصه تصمیم گیری را واگذار کنند به مجموعه ای که با مشی اعتدال و اندیشه مبتنی بر خرد جمعی در حوزه تصمیم گیری رفتار می کنند.

ابوالقاسم رئوفیان دبیر کل حزب اسلامی ایران و عضو سابق جبهه ایستادگی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی الف پیرامون استراتژی اصولگرایان برای جلوگیری از تکرار نتایج انتخابات سالهای اخیر گفت: آنچه که در انتخابات های 94 و 96 شاهدش بودیم معلول علتهایی است که چنانچه آسیبشناسی نشوند طبیعی است که شرایط به همین منوال رقم خواهد خورد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از دو منظر باید به  نتایج این انتخابات نگریست افزود: یکم کسانی که  در اردوگاه اصولگرایی انتخابات را مدیریت می کنند و دوم نحوه ی رفتار و نوع برخوردی که با عوامل پیرامونی صورت میگیرد که این هم به عبارتی از ازناحیه همان جمع محدودوانگشت شماری است که باروحیه زیاده خواهی وخودشیفتگی جامعه اصولگرایی رادارند به ورطه نابودی می کشانند.

رئوفیان در ادامه اظهار داشت: درخصوص عامل اول معتقدم که عناصر تصمیم گیرنده الینه شده وبلحاظ همین نوع تفکراز حقیقت اصولگرایی فاصله گرفته اند وسازو کارانتخابات رادردایره محدود و بسته تعریف کرده و باشعار انقلابیگری ناخواسته به اصو لگرایی ضربه زده وازآنجاکه متاسفانه این نحوه رفتاردرآنان نهادینه شده است نمیتوانندخودشان راتغییردهندوبه اقتضاءزمان ومکان تصمیم بگیرند.

بنابراین بهتراست اینها به‌کناری روند وعرصه تصمیم گیری راواگذارکنند به مجموعه ای که با مشی اعتدال و اندیشه مبتنی بر خرد جمعی در حوزه تصمیم گیری رفتار می کنند. در غیر این این صورت علی رغم قابلیت وپتانسیلی که درطیف های اعتدالی اصولگرایان وجوددارد، انتخابات های پیش رو نمیتواند منجر به پیروزی شود.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به انتخابات اخیر تصریح کرد: کسانی که برای  انتخاباتهای قبلی مدل طراحی می کردند در درانتخابات94مجلس و96شوراهاکه بطورکلی نتیجه به سودرقیب رقم خورد وهیچ شانسی حتی برای راهیابی ژنرالهای اصولگرا باقی نماند بلحاظ همین نوع نگاه و تفکر ی هست که درآنها درونی شده وحاضربه تغییر وحتی قادربه تغییرآن نیستند و همانطورکه گفتم تنهاراه نجات کنارکشیدن از عرصه مهندسی و تصمیم گیری را برای عقلا ومعتدلین اصولگرا بازگذاشتن است که اگراین اتفاق نیفتد درانتخابات های آتی هم نتیجه همین خواهدشد.

دبیرکل حزب ایران زمین افزود : مسئله دیگرعکس العملی است که درمقابل کنشگران سیاسی جناح اصلاح طلب ازخودنشان میدهندکه اینهم نشات گرفته ازهمان نوع تفکراست لذااز این رومن فکرمی کنم که راه اصلاح پرداختن به این دوعامل خواهدبود. این برمیگردد به اینکه اگر اینها مثل گذشته خودشان را برادر بزرگتر و تصمیم گیرنده برای کل اردوگاه اصولگرایی که به وسعت کل ایران اسلامی هستند بدانند، اما درصورتی که اصولگرایان معتدل در عرصه تصمیم گیری ورود پیدا کنند شانس به جامعه اصولگرایی اقبال خواهد کرد و رفتارهاهم با تفکر اعتدالی با رقبا صورت خواهد گرفت در این صورت رقیب را به چالش کشیده خواهد شد از همین رو من فکر میکنم که راه اصلاح، پرداختن به این دو عامل خواهد بود.

رئوفیان در پاسخ به این پرسش که آیا کناره گیری آقای قالیباف استراتژی صحیحی بود یا خیر گفت: به نظرمن با خیزی که آقای قالیباف درمناظره هاگرفته بوداصلاانتظارکناره گیری ایشان نمی رفت چون کسانی که بعنوان نامزدپوششی وارد صحنه می شوند به گونه ای بروز و ظهرو پیدا میکنند و موضع می گیرند که شیب ملایمی را اتخاذ کنند و بموقع فرود بیایند و از صحنه بنفع نامزد اصلی گناره گیری کنند ، اما اینگونه نشد .

وی در انتها با اکید بر اینکه از ابتدا پیدا بود که هیچ یک از نامزدهای منتصب به جبهه اصولگرایان قصد کناره گیری را ندارند تصریح کرد: آنها تا آخرین نفس بنا را بر حضور جدی در انتخابات گذاشته بودند ولی کناره گیری آقای قالیباف یک اتفاق غیر منتظره بود بطوری که اکثریت هوادارن ستادهای ایشان دچار یک شوک شدند و برای آنها قابل تصور نبود ، گفته می شد که جمنا یی ها از آنها امضا گرفتند که یکی از این دو بماند و دیگری کنار برود اگرچه آقای رئیسی که امضا نکرده بود ماند. آراء قالیباف هم بعد از مناظره سوم  به شدت افت کرد شاید اگر در مناظره آخر هوشمندانه تر رفتار می کرد،  این اتفاق رخ نمی داد.

اختلالات خواب نشانه اولیه بیماری پارکینسون