شکایت عجیب مرد زندانی از ضامنش

Posted by

اخراج توران از تیم ملی ترکیه به دلیل حمله به یک روزنامه‌نگار

مرد میانسال که به خاطر اختلافات مالی در زندان به سر می‌برد، با ارسال نامه‌ای به بازپرس جنایی تهران مدعی شد که هنگام مرخصی موقت، توسط ضامنش ربوده شده و پس از ضرب و شتم تحویل زندان شده است.

«ایران» نوشت: هفته گذشته نامه‌ای به دست بازپرس جنایی پایتخت رسید و درپی آن یکی از زندانیان مالی به دادسرا احضار شد. نویسنده نامه مدعی بود به خاطر اختلافات مالی به زندان افتاده است اما در زمان مرخصی، توسط مردی که ضامنش بوده، ربوده شده و هدف ضرب و شتم قرار گرفته و بعد از آن تحویل زندان شده است.

به دنبال دریافت این نامه ازسوی بازپرس سهرابی، دستور انتقال مرد میانسال به دادسرا صادر شد. او پس از حضور در شعبه نهم دادسرا، درخصوص ماجرای ربوده‌شدنش گفت: «مدتی قبل به خاطر اختلاف حساب و مسائل مالی به زندان افتادم. با تکمیل تحقیقات پرونده، قاضی برایم قرار وثیقه صادر کرد و من در تماس تلفنی با یکی از دوستانم به نام افشین از او درخواست کمک کردم. چند روز بعد، افشین سندی تهیه کرد و من با قرار وثیقه آزاد شدم. هنوز چند روزی به زمان دادگاهم مانده بود که توسط افشین ربوده شدم. آن روز به محض خروج از خانه‌ام در شرق تهران، افشین که سوار برخودرویش بود مقابل پایم نگه داشت و چند مرد جوان با تهدید مرا سوار خودرو کردند. در بین راه مردان ناشناس مرا مورد ضرب و شتم قراردادند. ساعتی از ماجرا نگذشته بود که خودم را مقابل زندان دیدم، افشین مرا تحویل زندان داد و به من گفت برای آزاد کردن سندش چاره‌ای جز این نداشته است. از این رفتار او خیلی تعجب کردم چرا که به هیچ عنوان قصد فرار نداشتم و می‌خواستم به محض اینکه دادگاه مرا احضار کند، خودم را به زندان معرفی کنم و نمی‌دانم این رفتار افشین برای چه بود. سند افشین آزاد شد و من به زندان افتادم. اوایل تصمیم به شکایت نداشتم اما نتوانستم با این موضوع کنار بیایم و تصمیم گرفتم با ارسال نامه‌ای، راز این آدم‌ربایی را برملا کنم. من از افشین و مردان ناشناسی که مرا ربوده و مورد ضرب و شتم قرار دادند، شکایت دارم.»

با شکایت مرد زندانی، بازپرس جنایی دستور تحقیق درباره اظهارات مرد زندانی و کشف حقیقت را صادر کرد و تیمی از مأموران پلیس آگاهی مسئول تحقیق درباره این ادعا شدند.

اخراج توران از تیم ملی ترکیه به دلیل حمله به یک روزنامه‌نگار