ساندرز: ترامپ به همان میزان که می‌ترسیدم بد است

Posted by

ادامه مذاکرات ستاره پرسپولیس با پیشنهاد خارجی

نامزد درون حزبی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ از اظهارات جنجالی مرکل علیه ترامپ حمایت کرده و تاکید کرد که رئیس جمهور جدید آمریکا به همان اندازه که می ترسیدم بد است.

ادامه مذاکرات ستاره پرسپولیس با پیشنهاد خارجی