لزوم تجهیز کلیه ایستگاه های مترو به پله برقی

Posted by

ادامه نظارت ویژه بر طرح خدمات نوروزی ایران خودرو

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: بدون شک همه ایستگاه های مترو شهر تهران باید به پله برقی مجهز شوند تا علاوه بر معلولان، سالمندان و افراد کم توان هم بتوانند از این ایستگاه ها استفاده کنند.

ادامه نظارت ویژه بر طرح خدمات نوروزی ایران خودرو