مرکل: باید سرنوشتمان را به دست بگیریم

Posted by

ادعای جدید ترامپ: اخبار منتشر شده درباره دامادم جعلی است

صدر اعظم آلمان پس از شرکت در نشست ناتو و گروه هفت، گفت اروپا دیگر نمی‌تواند به طور کامل بر دیگران متکی باشد.

ادعای جدید ترامپ: اخبار منتشر شده درباره دامادم جعلی است