گورخواب ها؛ معتادین بیمار هستند

Posted by

ادعای نشریه آمریکایی درباره هدیه اورانیومی اوباما به ایران

استاندار تهران بیان داشت: در حال حاضر 6 هزار نفر از معتادین متجاهر در استان تهران تحت درمان هستند.

ادعای نشریه آمریکایی درباره هدیه اورانیومی اوباما به ایران