افزایش قیمت شیر غیرمجاز است

Posted by

ادعای نماینده آمریکا: ایران قطعا بزرگترین کشور حامی تروریسم است

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی با بیان اینکه افزایش قیمتی که یکی دو شرکت خاص در محصولات لبنی داده اند، غیر مجاز است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی به تعیین قیمت ورود نمی کند و تعیین قیمت بصورت انحصاری در اختیار سازمان حمایت است.

ادعای نماینده آمریکا: ایران قطعا بزرگترین کشور حامی تروریسم است