دو ستاره استقلال رفتنی شدند؟

Posted by

ارائه خدمتی دیگر در تمامی ایستگاه های مترو

از همین حالا که لیگ به پایان نرسیده صحبت از بازگشت ابراهیمی به تیم سپاهان است، همچنین اگر پیشنهاد تیم‌های چینی صحت داشته باشد احتمالا کاوه رضایی به آن پاسخ مثبت خواهد داد.

ارائه خدمتی دیگر در تمامی ایستگاه های مترو