نشانه های اختلال کبد را جدی بگیرید

Posted by

ارائه پیش‌نویس «شیمیایی» آمریکا، انگلیس و فرانسه در شورای امنیت

بیماری های پوستی مانند آلرژی، کهیر، اگزما هم نشانه های ازدیاد سموم در بدن هستند و این یعنی کبد ما دیگر به عنوان یک فیلتر سالم درست کار نمی کند.

ارائه پیش‌نویس «شیمیایی» آمریکا، انگلیس و فرانسه در شورای امنیت