دومین جایزه موسیقی جهانی آسیا به حسین علیزاده تعلق گرفت

Posted by

ارتقاء امنیت معابرتسهیل در رفت و آمد در شبهای رمضان

دومین جایزه موسیقی جهانی آسیا توسط مرکز موسیقی جهان در کره جنوبی به حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده مطرح کشورمان تعلق گرفت.

ارتقاء امنیت معابرتسهیل در رفت و آمد در شبهای رمضان