دارایی مالکان سهام عدالت در جیب دولت

Posted by

اروپا یا قطر مقصد بعدی رضاییان

آزاد سازی سهام عدالت در حالی این روزها به دغدغه بیش از 49 میلیون نفر ایرانی تبدیل شده که با وجود راه‌اندازی سامانه‌ ارایه صورت‌حساب به مالکان این دارایی، هنوز ابهامات متعددی درباره سرنوشت آن و تصمیم دقیق دولت درباره آن وجود دارد.

اروپا یا قطر مقصد بعدی رضاییان