بازیکنان پرسپولیس :چرا از استقلال کمتر گرفتیم؟

Posted by

از میراث بدهی های دولت یازدهم تا صادرات بنزین ایران/ پیشخوان اقتصادی

بعد از یک روز استراحت قرار بود پرسپولیس از صبح دیروز تمریناتش را برای بازی با ذوب‌آهن شروع کند اما همه آن هوادارانی که روی پل هوایی بزرگراه شهید ستاری مشرف به ورزشگاه خیریه عمل ایستاده بودند از تعطیلی تمرین حیرت کردند.

از میراث بدهی های دولت یازدهم تا صادرات بنزین ایران/ پیشخوان اقتصادی