آغاز دومین روز ثبت نام از کاندیداهای ریاست جمهوری

Posted by

از نام بردن اعضای کابینه ام معذورم

مهمترین اخبار رسمی و غیررسمی از انتخابات ۹۶ را هرروز به‌‌‌صورت زنده در این خبر دنبال کنید.

از نام بردن اعضای کابینه ام معذورم