اکونومیست: ناهماهنگی اقتصاد و سیاست خطرناک است

Posted by

از نمایشگاه سوغات و اقوام تا اجرای خیمه شب بازی

دهه گذشته دوران سقوط اقتصادها بود. حالا اما داستان کاملا تفاوت دارد. نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود از اوج‌گیری اقتصادهای جهان خبر داده است. اکونومیست بر این باور است که چرخه‌های اقتصادی و سیاسی معمولا با هم هماهنگ هستند.

از نمایشگاه سوغات و اقوام تا اجرای خیمه شب بازی