نافرمانی خدا در کلام سیدالشهدا(علیعه السلام)

Posted by

استرالیا خواستار افزایش فشار بر ایران و روسیه شد

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد.

استرالیا خواستار افزایش فشار بر ایران و روسیه شد