خبر خوش برای بازنشستگان

Posted by

استرس نقش مهمی در بروز بیماری های پوستی دارد

بانک رفاه از امادگی برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه ۲ میلیون تومانی به بازنشستگان، مستمری و مقرری بگیران سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

استرس نقش مهمی در بروز بیماری های پوستی دارد