پرسپولیس پاسخ طارمی را داد

Posted by

استفاده از گاز سارین در حمله شیمایی در ادلب

مدیر روابط عمومی پرسپولیس گفت: در باشگاه ما همه چیز بر اساس اصول است و به طارمی هم گفتم ما بی‌تقصیریم و ما فقط وظایف‌مان را انجام می‌دهیم.

استفاده از گاز سارین در حمله شیمایی در ادلب