اصلاحیه دستورالعمل ضوابط ناظر بر ارز‏ و اسناد‌ بانکی همراه مسافر

Posted by

استقبال هواداران از شاگردان برانکو

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد

استقبال هواداران از شاگردان برانکو