مسئولان بگوش! مراقب شنود باشید

Posted by

استقلال به هیچ عنوان نمی تواند بازیکن بگیرد

فضای مجازی و استفاده از تلفن همراه هوشمند در صورت عدم آگاهی، ممکن است ناخواسته به سروریس‌های امنیتی – جاسوسی کمک قابل توجهی در رسیدن به اهداف‌شان کند.

استقلال به هیچ عنوان نمی تواند بازیکن بگیرد