مربی سابق استقلال ورزشگاه آزادی را ترک کرد

Posted by

استقلال صفر – تراکتورسازی صفر

سیروس دین محمدی مربى سابق استقلال به دلیل اینکه ماموران نیروی انتظامی مانع از ورود او به جایگاه ویژه شدند با حالت قهر ورزشگاه را ترک کرد.

استقلال صفر – تراکتورسازی صفر