کرار جاسم دو جلسه محروم شد

Posted by

استمرار زیان‌دهی بانک‌ها عقلانی نیست

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص تخلفات تیم تراکتور در هفته ۲۶ اعلام کرد. تیم تراکتور سازی نیز به دلیل تخلف تماشاگران و شکستن صندلی و فحاشی (مسبوق به سابقه) به ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابل تجدید نظر است.

استمرار زیان‌دهی بانک‌ها عقلانی نیست