آنچه در خندوانه دیشب گذشت/ خواننده ای که دیگر نباید می خواند

Posted by

اسرائیل بیش از ایران، کره شمالی و سوریه زیر ذره‌بین قرار دارد

صنعتگر در خصوص بیماری خود به جوان پاسخ داد: 16 سال پیش دچار بیماری شدم که در شش سال گذشته بیشتر درگیرش بودم؛ خدا را شکر که با آن مقابله کردم، اما 65 روزی که حرف نزدم برایم سخت بود. دکترها گفتند دیگر نمی‌توانم بخوانم و این اتفاق برایم دردناک بود. محمدرضا علیمرادنی آن روزها به خانه من آمد و گفت صدایت برمی‌گردد، اما طول می‌کشد.

اسرائیل بیش از ایران، کره شمالی و سوریه زیر ذره‌بین قرار دارد