ایران از سد کره جنوبی گذشت

Posted by

اسراییل به حقوق انسانی شهروندان نوار غزه پایبند نیست

شاگردان کولاکوویچ در ست اول با نتیجه 25 بر 10 کره جنوبی را شکست دادند.

اسراییل به حقوق انسانی شهروندان نوار غزه پایبند نیست