نقوی حسینی: روحانی در این 4 سال رتبه اول توهین به مخالفین را دارد

Posted by

اسکی باز گمشده تیم ملی به کشور بازگشت

نقوی حسینی گفت: فکر می‌کنم آقای روحانی در این 4 سال رتبه اول توهین به مخالفین را در بین روسای جمهور گذشته داشته باشد چراکه بیش از پنجاه و پنج مورد توهین آشکار از سوی وی سراغ داریم.

اسکی باز گمشده تیم ملی به کشور بازگشت