سرپرست پرسپولیس: در طول دوران بازیگری ام یک بار هم سنگ نخوردم

Posted by

اشتباهاتی که هنگام خوردن میوه مرتکب می شوید

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مسلمان می داند که دوستش دارم اما از دستش دلخورم. سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس درباره ناراحتی سیدجلال حسینی از مسایل پیش آمده نیز گفت: به هرحال سیدجلال کاپیتان ماست و او هم حق دارد ناراحت شود. احترام در تیم ما باید حرف اول و آخر را بزند.

اشتباهاتی که هنگام خوردن میوه مرتکب می شوید