در استان تهران 489 هزار و 986 مسکن خالی وجود دارد

Posted by

اصلاحیه دستورالعمل ضوابط ناظر بر ارز‏ و اسناد‌ بانکی همراه مسافر

استاندار تهران گفت: بر اساس سرشماری‌ سال 95، 489 هزار و 986 مسکن در استان تهران خالی از سکنه است. استاندار تهران در پایان اظهار کرد: امکان ایجاد ممنوعیت برای مهاجرت به تهران سخت است و باید همچون سایر کشورهای پیشرفته هزینه زندگی در شهرهای بزرگ را بالا برد تا از ورود جمعیت کم کرد.

اصلاحیه دستورالعمل ضوابط ناظر بر ارز‏ و اسناد‌ بانکی همراه مسافر