کره شمالی آماده “حملۀ اتمی”

Posted by

اصولگرایان در یک قدمی فهرست واحد شورای شهر پایتخت/احساس خطر اصلاح طلبان شورای چهارم از تکثر داوطلبان نام آشنا

“چوی ریونگ های” نفر دوم نظام کره شمالی روز شنبه اعلام کرد که این کشور آماده است به هرگونه حمله اتمی پاسخ دهد.

اصولگرایان در یک قدمی فهرست واحد شورای شهر پایتخت/احساس خطر اصلاح طلبان شورای چهارم از تکثر داوطلبان نام آشنا