انفجار کپسول گاز در کلاله دو مجروح در برداشت+تصاویر

Posted by

اظهارات اسلام هراسانه رئیس‌‌جمهور چک

انفجار کپسول گاز مایع در مغازه ای در شهر کلاله باعث جراحت سطحی دو نفر و خسارت مالی شد.

اظهارات اسلام هراسانه رئیس‌‌جمهور چک