نگاه توییتری علی مطهری به ۹ دی

Posted by

اظهارات بشار اسد در جریان دیدار با هیئت مشترکی از نمایندگان پارلمان اروپا و روسیه؛

اظهارات بشار اسد در جریان دیدار با هیئت مشترکی از نمایندگان پارلمان اروپا و روسیه؛