از پیچ و خم های بهبود فضای کسب و کار تا نبود یک معدن ایمن در سراسر کشور / پیشخوان اقتصادی

Posted by

اظهارات رئیس‌جمهور درباره روستاهای برقی رد شد+سند

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی صبح کشور که به موضوعات متفاوتی از جمله موانع بهبود فضای کسب و کار، نبود یک معدن ایمن در سراسر کشور و نشست خبری سیف پرداخته اند را در ادامه مشاهده می‌کنید.

اظهارات رئیس‌جمهور درباره روستاهای برقی رد شد+سند