توقف سپاهان مقابل فولاد خوزستان

Posted by

اظهارنظر قلعه نویی پس از شکست سنگین تیمش برابر صبا

دیدار تیم های فولاد خوزستان و سپاهان با تساوی 1-1 به پایان رسید.

اظهارنظر قلعه نویی پس از شکست سنگین تیمش برابر صبا