شکست تیم ملی فوتسال در دیداری دوستانه

Posted by

اعطای وام به مددجویان کمیته امداد

یم ملی فوتسال کشورمان در بازی دوستانه مقابل تیم ملی کرواسی، تن به شکست داد.

اعطای وام به مددجویان کمیته امداد