زنان برقع‌پوش در اولین جشنواره لیموترش ایران

Posted by

اعطای کرسی پژوهشی «مریم میرزاخانی» به ریاضیدانان

نخستین جشنواره لیموترش ایران با حضور جمعی از مسئولان استانی در شهرستان رودان استان هرمزگان برگزار شد. در این جشنواره زنان محلی فرایند آماده سازی لیموترش از مزرعه تا توزیع را به نمایش درآوردند.

 

اعطای کرسی پژوهشی «مریم میرزاخانی» به ریاضیدانان