دولت ترکیه درباره سوریه جلسه اضطراری تشکیل داد

Posted by

اعلام آمادگی کره جنوبی برای مصاف با ایران

رسانه های ترکیه از تشکیل جلسه اضطراری دولت این کشور درباره بررسی اوضاع امنیتی سوریه و روند مبارزه با تروریسم در این کشور خبر دادند.

اعلام آمادگی کره جنوبی برای مصاف با ایران