کیفیت خواب مهم‌تر است یا کمیت آن؟

Posted by

اعلام آمار فروش سالن‌های نمایشی شهر تهران

تحقیقی تازه درباره خواب و مقایسه کیفیت و کمیت آن، مشخص کرده که تمرین برای داشتن خواب شبانه بهتر و بدون استفاده از داروهای خواب‌آور منجر به بهبودی جسمی و روانی در طول زمان می‌شود.

اعلام آمار فروش سالن‌های نمایشی شهر تهران