خطر خاموشی بیخ گوش کلانشهرها

Posted by

افتتاح اتاق مادر و کودک در ایستگاه مترو فرودگاه امام خمینی(ره)

کمتر از ۲۰۰ مگاوات از رسیدن سطح مصرف تا سقف تولید عملی برق در کشور فاصله داریم و در ساعتهای پیک ذخیره نیروگاهها به زیر ۱۰۰۰ مگاوات می رسد؛ این یعنی خطر خاموشی بیخ گوش ماست و تنها با صرفه جویی و کاهش مصرف در ساعات پیک می توان از خاموشی فرار کرد.

افتتاح اتاق مادر و کودک در ایستگاه مترو فرودگاه امام خمینی(ره)