دولت‌یازدهم رکورددار گرانترین دلار تاریخ

Posted by

افتخاری: رحمتی در رفتارش تجدید نظر کند/ خودش خواست رضایت‌نامه‌اش را بدهیم

در روزهای اخیر قیمـــت دلار به بالای ۴۱۰۰ تومان رسیده که رکورد تــاریخی برای دلار محسوب می‌شود.

به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر قیمـــت دلار به بالای ۴۱۰۰ تومان رسیده که رکورد تــاریخی برای دلار محسوب می‌شود. بنابراین تاکنون دولت یـــــازدهم را بـاید رکورددار گــرانترین دلار دانست؛ دولتـــی که بــرای ارزان کــردن دلار شعـــار می‌داد.

افتخاری: رحمتی در رفتارش تجدید نظر کند/ خودش خواست رضایت‌نامه‌اش را بدهیم